Vyhodnotenie vesmírneho kvízu

Otázka č. 1

Ktorá hviezda je k Zemi najbližšie ?

Správna odpoveď: Slnko - je hviezda a je k Zemi najbližšie
Ostatné odpovede:
Alpha Centauri - je binárny solárny systém pozostávajúci z dvoch hviezd Alpha Centauri A a Alpha Centauri B. Sú to najbližšie hviezdy k nášmu Slnku vzdialené 4.37 svetelných rokov.
Mesiac - Mesiac nie je hviezda, takže táto odpoveď nemôže byť správna.

Ako ste odpovedali:
Mesiac - 8%
Alpha Centauri - 7%
Slnko - 85%Otázka č. 2

Koľko planét má naša Slnečná sústava ?

Správna odpoveď: 8 - Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún
Ostatné odpovede:
9 - Nie je správna odpoveď. Nezabúdajme, že Pluto už nie je planétou
7

Ako ste odpovedali:
7 - 2%
8 - 71%
9 - 27%Otázka č. 3

Ako sa volá naša galaxia ?

Správna odpoveď: Mliečna cesta (alebo Mliečna dráha)
Ostatné odpovede:
Andromeda - je názov inej galaxie
Slnečná sústava - je pomenovanie našej Slnečnej sústavy, so Slnkom v jej strede a ôsmimi planétami obiehajúcimi okolo neho.

Ako ste odpovedali:
Andromeda - 2%
Mliečna cesta - 86%
Slnečná sústava - 12%


Otázka č. 4

Model sústavy, ktorej stredom je Slnko a ostatné telesá obiehajú okolo neho sa nazýva :

Správna odpoveď: Heliocentrizmus - Heliocentrizmus ako učenie protirečiace Biblii bolo dlhú dobu cirkvami prenasledované. Galileo bol za heliocentrizmus odsúdený na domáce väzenie a Giordano Bruno bol zaň upálený. Mnohí ďalší učenci sa potom báli otvorene k heliocentrizmu prihlásiť.
Ostatné odpovede:
Geocentrizmus - je názor, že stredom vesmíru je nehybná Zem a všetky ostatné telesá obiehajú okolo nej.
Geocentricizmus - je niekedy nesprávne používaný výraz pre geocentrizmus

Ako ste odpovedali:
Geocentrizmus - 19,4%
Geocentricizmus - 4,1%
Heliocentrizmus - 76,5%


Otázka č. 5

Koľko trvá jeden obeh Zeme okolo Slnka ?

Správna odpoveď: 365 dní (alebo tiež jeden rok) - je doba, za ktorú Zem obehne okolo Slnka
Ostatné odpovede:
29 dní - je nesprávna odpoveď
24 hodín (alebo jeden deň) - 24 hodín trvá jedno otočenie Zeme okolo svojej vlastnej osi - čiže zjednodušene jeden deň

Ako ste odpovedali:
365 dní - 94,9%
29 dní - 0%
24 hodín - 5,1%Otázka č. 6

Kto je autorom výroku " A predsa sa točí " ?

Správna odpoveď: Galileo Galilei - Galileo bol cirkvou vyhlásený za kacíra, pretože podstata tejto teórie stála na vyhlásení, že Zem sa pohybuje okolo slnka, ktoré sa nachádza v centre planetárnej sústavy, čo bolo dovtedy nemysliteľné. Bol uvrhnutý do žalára.
Ostatné odpovede:
Tycho DeBrahe (alebo Tycho Brahe) - Je považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu, ale nie je autorom spomínaného výroku.
Mikuláš Kopernik - Mikuláš Kopernik bol veľmi dobrým pozorovateľom oblohy, dokázal z faktov dedukovať správne závery. Všimol si, že vnútorné planéty sa na oblohe ukazujú len na rannej a večernej oblohe, vonkajšie planéty sú viditeľné aj cez hlbokú noc. Z tohto pozorovania usúdil poznatok, že centrom slnečnej sústavy nie je Zem, ako si v tej dobe mysleli všetci učenci, ale Slnko, okolo ktorého sa pohybujú planéty po kruhových dráhach. Tiež však nie je autorom uvedeného výroku.

Ako ste odpovedali:
Mikuláš Kopernik - 20,2%
Tycho DeBrahe - 1%
Galileo Galilei - 78,8%Otázka č. 7

Ktoré teleso nepatrí medzi planéty našej Slnečnej sústavy ?

Správna odpoveď: Ceres - je teleso nachádzajúce sa medzi Marsom a Jupiterom. Má priemer iba 950km a pravdepodobne je pozostatkom väčšieho telesa. Nie je však planétou.
Ostatné odpovede:
Jupiter - patrí medzi planéty Slnečnej sústavy
Urán - taktiež patrí medzi planéty Slnečnej sústavy

Ako ste odpovedali:
Jupiter - 1%
Ceres - 98%
Urán - 1%


Otázka č. 8

Ako sa volá teleso, ktoré dopadlo na povrch Zeme ?

Správna odpoveď: Meteorit - je teleso, ktoré vznikne po dopade Meteoridu na Zem. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona.
Ostatné odpovede:
Meteoroid - je pevná častica, pohybujúca sa vesmírnym priestorom.
Asteroid - je malý, pevný objekt v slnečnej sústave, obiehajúci okolo Slnka. Asteroid je príkladom tzv. planétky (alebo planetoidu), ktoré sú omnoho menšie ako planéty.

Ako ste odpovedali:
Meteoroid - 22%
Meteorit - 59%
Asteroid - 19%


Otázka č. 9

Aká je skratka Národného úradu pre letectvo a vesmír ?

Správna odpoveď: NASA - čiže National Aeronautics and Space Administration
Ostatné odpovede:
NATO - Je severoatlantická aliancia, alebo v pôvodnom názve North Atlantic Treaty Organisation. Je to medzinárodná vojenská organizácia.
S.E.T.I. - Search for Extra-Terrestrial Intelligence, alebo po slovensky hľadanie mimozemského inteligentného života.

Ako ste odpovedali:
NATO - 2%
NASA - 98%
S.E.T.I. - 0%Otázka č. 10

Ako sa volá najznámejší vesmírny teleskop ?

Správna odpoveď: Hubblov teleskop - je ďalekohľad na obežnej dráhe okolo Zeme. Pretože je umiestnený mimo zemskej atmosféry, získava ostrejšie obrázky veľmi slabých a matných objektov ako ďalekohľady na zemskom povrchu
Ostatné odpovede:
Schmidtov teleskop - je astronomický teleskop navrhnutý na poskytnutie širokého zorného poľa s limitovanými aberáciami.
Galileov teleskop - takýto teleskop neexistuje

Ako ste odpovedali:
Hubblov teleskop - 88%
Schmidtov teleskop - 3%
Galileov teleskop - 9%

Obľúbené príspevky z tohto blogu

UFO kluby na Slovensku

Časová slučka

Zvláštne schopnosti Tibetských lámov